NÁVRAT DOMŮ 13. 8. 1945

NÁVRAT DOMŮ 13. 8. 1945

autor článku: JIŘÍ SOUKUP

 

„Letíme domů. Šest dlouhých let jsem snil o tomto okamžiku, který je teď jen několik krátkých chvil před námi. Stále jsem doufal, že se vrátím, ale jako všichni moji kamarádi jsem věděl, že naděje na přežití je pramalá… Teď už vidím Prahu. Marně se snažím potlačit slzy, které se mi derou do očí...Vidím ruzyňské letiště a tisíce lidí na jeho okraji. Doufám, že jsou mezi nimi i moji rodiče. Vracím se domů v čele první a nejslavnější československé stíhací peruti. Dávám rozkaz udělat formaci stupňovitě doprava a jdeme na přistání. Podvozek ven, klapky ven … dosedáme. Rolujeme se Spitfiry do řady naproti místu pro diváky, kteří mávají národními vlajkami. Vypínáme motory, sundaváme letecké kukly a seskakujeme na zem. Konečně doma. Ohromný potlesk, nadšené výkřiky.“

 

vzpomíná škpt. Jiří Hartman, DFC, velitel 310. čs. peruti.

 

  a6_letak_tisk            

 

Památné datum 13. srpen 1945. Den, kdy se splnil sen čs. stíhačů. Návrat stíhacího letectva z Velké Británie. Okolo 17. hodiny se také dočkaly tisíce lidí, co přišly letce přivítat. A to když se přistávací dráhy ruzyňského letiště dotkla kola 54 Spitfirů LF.Mk.IXE Československého stíhacího křídla. Letouny s čs. výsostnými znaky ve vzorné formaci vedené mjr. Jaroslavem Hladěm nejdříve přelétly nízko nad Václavským náměstím a Pražským hradem. Pak letci plni dojetí začali nasazovat na přistání na Ruzyni. Postupně dosedaly další letouny, Liberatory a Dakoty, které přivážely další letce z Velké Británie. Na palubě „královské“ Dakoty se vrátil inspektor čs. letectva ve Velké Británii, div. gen. RNDr Karel Janoušek, KCB se svým doprovodem.

 

Obyvatelstvo připravilo letcům opravdu bouřlivé a spontánní uvítání. A to i přesto, že se přílet opozdil. Původně byl návrat plánovaný na úterý 7. srpna. Kvůli špatnému počasí se však trojice čs. perutí zdržela v místě mezipřistání v Německu. Oslavy pak pokračovaly 15. srpna, kdy na slavnostně vyzdobeném ruzyňském letišti proběhlo oficiální uvítání československého letectva. Vedle spojeneckých vlajek byl na budově letiště obrovský transparent „Kamarádi letci, vítáme vás domů“ a „Ať žije Československá republika“ Prostor, kde slavnost probíhala, byl ohraničen vyrovnanými Spitfiry a Liberatory.

 

Ministr národní obrany, div. Gen. Ludvík Svoboda provedl přehlídku vzorně nastoupené smíšené letecké jednotky. Po přehlídce a projevu ministra letci napochodovali před tribunou po jednotkách. Nejdříve 310., 313. a 312. stíhací, pak 311. bombardovací peruť a nakonec letecké depo. Po skončení slavnostní části se davy obecenstva již nedaly udržet a prolomily uzavírací kordon. Letci si konečně mohli padnout do náručí se svými blízkými. Uvítání čs. letectva z Velké Británie vyvrcholilo 21. srpna. To proběhl slavnostní pochod čs. letců ulicemi Prahy a nástup na přehlídku před prezidentem republiky dr. Edvardem Benešem na Staroměstském náměstí. Staroměstská přehlídka znamenala poslední veřejnou prezentaci československých letců jako celku.

 

Během září 1945 byl zahájen odsun československých stíhacích perutí RAF z Prahy-Ruzyně do stálého mírového umístění. „Třistadesítka“ se tak přesunula na letiště Praha-Kbely. Pro 313. peruť bylo vybráno letiště Brno. To však bylo připraveno až v květnu 1946. Proto byla „Třistatřináctka“ provizorně umístěna společně s 310. perutí. Koncem září dokončila „Třistadvanáctka“ přesun do Plané u Českých Budějovic.

 

GRAFICKÉ PANELY "NÁVRAT DOMŮ" ke stažení v PDF zde

 navrat_domu_grafika_1      navrat_domu_grafika_2

 

 

...Sláva vyprchala a letci se postupně začali setkávat s novou lidově-demokratickou realitou. Československo se po únoru 1948 přeměnilo v totalitní stát. Pro letce z Velké Británie zde najednou nebylo místo. Dostali nálepku potencionálních odpůrců nového režimu. Mnoho jich opět odešlo do dalšího exilu. Ti, co včas neodešli, byli vystaveni nejrůznějším formám perzekuce, týrání, vězení mnohdy končící smrtí. Tak se vlast odvděčila svým hrdinům...

 

obrazek00005      Obrazek4