kniha Rytíři nebes 311. československá peruť

kniha Rytíři nebes - 311. československá peruť

 

- pevná vazba

- formát A4

- počet stran: 909

- historické fotografie

- faktografie

- váha: 4 kg

autorů Jana a Sabiny Kratochvilových (Muzeum českého a slovenského exilu 20. století)

www.royalairforce.cz

Momentálně nedostupné
2 100 Kč
Kategorie: HISTORICKÉ KNIHY

 

Jan a Sabina Kratochvilovi: Rytíři nebes - 311. československá peruť

 

    "Publikace Rytíři nebes – 311. československá peruť RAF – fragmenty obsahuje jen zlomky informací o 311. československé bombardovací peruti RAF, která byla založena 27. července 1940 na letišti v Cosfordu u Wolverhamptonu a nesla hrdé heslo „Na množství nehleďte“.

 

    Úvodem chci vysvětlit důvody, proč publikace nese dovětek fragmenty, a proč je taková, jaká je. Nejde jen o to přesně popsat bojový stav perutě, její úspěchy či neúspěchy – ať již v období pod velením Bomber Command, kdy prováděla bombardování Evropy okupované nacistickým Německem, nebo v období pod velením Coastal Command, kdy sloužila jako ochrana Biskajského zálivu, Severního a Baltského moře před ponorkami a hladinovými plavidly. Útoky bombardérů byly zaměřeny na důležité přístavy (např. na Kiel), kde kotvily německé bitevní lodě. Obě zmíněné etapy působení perutě byly popsány již několika autory, domnívám se že dostatečně.

 

    Nám však jde o zachycení co nejvíce útržků informací o příslušnících této perutě. Řada jich zahynula, nezůstaly po nich téměř žádné dokumenty, dokonce ani některé fotografie nelze přesně určit. Přesto se snažíme dát dohromady co nejvíce materiálu o konkrétních letcích. Víme však, že se nám to zřejmě nikdy nepodaří úplně – proto fragmenty.

 

    V publikaci Rytíři nebes – 311. bombardovací peruť RAF jsme se pokusili shromáždit alespoň částečný přehled za pomoci potomků, vlastníků fotodokumentace, našich spolupracovníků a institucí. V knize uvádíme fotografie pilotů, letců a pozemního personálu, které se vztahují i k jejich působení v jiných perutích. Jsou zde snímky z jejich cest přes Polsko a Francii, nebo fotografie z doby předválečné. Všechny totiž do této publikace patří, aby pomohly dokreslit osudy hrdinů. Kdybychom striktně trvali na snímcích pocházejících pouze z 311. perutě, neměli bychom u některých příběhů žádné podklady pro pátrání po životních cestách našich letců. Každý se někde narodil, někam chodil do školy, různými cestami odcházeli bojovat za svoji vlast, na různých místech byli zajati nebo vězněni. Všechny tyto střípky patří k příslušníkům 311. perutě. Fotografie z archivů RAF jsou majetkem britské Koruny z doby, kdy naši letci byli příslušníky britského Královského letectva. Pokud jde o snímky z jiných zemí, jsou majetkem rodin letců nebo národních, vojenských či muzejních archivů.

 

    Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodinám letců RAF za jejich zásadní pomoc a poskytnutí materiálů. Rád bych jmenoval Toma Doležala z Anglie, syna pilota 311. perutě; Martina Vališe, vnuka pilota 311. perutě Emanuela Novotného; paní Špatnou, praneteř letce Františka Horkého; Janu Zachovou, dceru letce 311. perutě Karla Janšty; předsedkyni Nejvyššího soudu ČR JUDr. Evu Brožovou, dceru letce M. F. Zapletala; pana Smrčka, synovce letce 311. perutě; Evu Pokornou a řadu dalších. Jsou to oni, kteří mají plné právo na poděkování a úctu – jejich rodiny prošly těžkými obdobími jak za II. světové války, tak v 50. letech proto, že jejich otcové, bratři, strýcové, matky nebo tety sloužili v zahraničních armádách. Všem vám upřímně děkujeme za ochotu a pomoc – bez vás bychom tento projekt nikdy nedali dohromady."

 

Jan Kratochvil

 

 

UKÁZKA STRÁNEK:

1x

2x

5x

9x

Zpět do obchodu